Maak ZuidplasReageer, denk en doe mee!

Vragen en antwoorden wandelpad Scholeksterhof

Na de online bijeenkomst zijn er vele vragen gesteld. Wij hebben deze voor jou opgesomd en beantwoord. Bekijk de vragen en antwoorden hieronder.

Hier komt alleen een voetpad van Koersmix.

De bankjes worden op korte termijn verplaatst naar het skatepark in het Moerhoutpark en niet naar het Gasstation.

Inmiddels rekenen we met regenpijpen voor elke woning.

Het is en blijft een voetpad en in plaats van de klaphekjes worden er nieuwe fietsluisjes geplaatst ter hoogte van de doorsteken.

Aan begin van het nieuw wandelpad. Er worden geen klaphekjes geplaatst, maar een fietssluisje.

Er komen geen klaphekjes, maar fietssluisjes. Onderhoud vindt handmatig plaats over land of via water met maaiboot.

Er komen geen klaphekjes, maar fietssluisjes welke toegankelijk zijn voor rolstoelen en/of rollator.

Er komen geen klaphekjes, maar fietssluisjes. De fietsluisjes worden verplaats naar de doorsteken. Hierbij is het van belang dat alle doorgangen van gelijke vorm worden, zoals de doorsteek tussen Kwikstaarthof 23 en 21. Dit wil zeggen: versmallen van het pad en aanbrengen/herstellen langsliggende plantvakken (met middelhoge beplanting).

Ja, het paaltje wordt verwijderd. Ook wordt het pad versmald met aan weerszijde een plantvak. Ter hoogte van het pad zal een fietsluisje worden geplaatst.

Het betreft een voetpad, in de huidige situatie is fietsen al niet toegestaan.

Wanneer dit de haag betreft naast woning Zwaluwhof 37, deze zal worden behouden. Alle overige beplanting op gemeentelijk grondgebied zal worden verwijderd.

Nieuw aan te brengen is grond is vrij van resten van de Japanse Duizendknoop.

Minimaal, het betreft een losloopgebied waar eveneens de gemeentebrede opruimplicht geldt. Er worden wel nieuwe afvalbakken geplaatst.

In of in de nabijheid van water zijn in het broedseizoen altijd nesten te verwachten. Het betreft openbaar gebied, welke wij niet kunnen afsluiten. Bij concrete broedgevallen kunnen mogelijk wel locale maatregelen worden getroffen ter afscherming.

Ja. Er wordt een afvalbak geplaatst.

Cookie-instellingen